Gradient horny1
e-shop MACADAMIA.TRADE
MACADAMIA - Matúškovská Akadémia
Platba cez VIAMO na MACADAMIA telefónne číslo 0907 705 765

macadamia.sk

Menu_ramik
Menu_ramik

Akceptačné miesto pre poukážky:

Ticket_Multi
Ticket_Compliments
Ticket_Medica
Ticket_Academica Ticket_Energy

MACADAMIA Kurzy Aktivity www.e-terapie.sk

Kurzy - Aktivity online Rezervácia
Zobraziť online zoznam plánovaných Kurzov a Aktivít

Dátum

Názov Kurzu / Aktivity

Miesto

Cena (v €)

Poznámka

18. - 19. 5. 2019

REIKI I. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

50

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI I. stupeň - MACADAMIA

1. - 2. 6. 2019

REIKI II. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

86

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI II. stupeň - MACADAMIA

15. - 16. 6. 2019

REIKI I. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

50

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI I. stupeň - MACADAMIA

13. - 14. 7. 2019

REIKI I. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

50

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI I. stupeň - MACADAMIA

17. - 18. 8. 2019

REIKI I. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

50

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI I. stupeň - MACADAMIA

24. - 25. 8. 2019

REIKI II. stupeň

Matúškovo, Podzáhradská 172

86

Rezervovať si miesto

Kúpiť si kurz online

VIAMO platba za Kurz REIKI II. stupeň - MACADAMIA

Poznámky:
Plánované termíny kurzov a cvičení, uvádzané vyššie majú informatívny charakter.
Zmena termínu, alebo miesta konania kurzu, prípadne cvičenia môže byť zrealizovaná podľa potrieb alebo záujmu konkrétnej skupiny účastníkov.

V prípade vážneho záujmu o kurzy
Anjeli Atlantídy I.st., (minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
Anjeli Atlantídy II.st., (minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
Anjeli Atlantídy III.st., (minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
Škola Energetických Terapií I. st., (minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
Škola Energetických Terapií II. st., |(minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
Škola Energetických Terapií III. st., (minimálny počet účastníkov je stanovený na 4 osoby)
REIKI III. st., a REIKI IV. st. (kurzy je možné absolvovať aj individuálne)
je možné termín konania kurzu dohodnúť po osobnom dohovore (Kontakt).

gradient novy dolny 1